Skip to main content

Fine Art Print

Är en en bläckstråleteknik. Här används pigmentfärger med extremt lång hållbarhet. Färgomfånget är ungefär lika stort som Adobe RGB, därför skall bilder för Fine Art Print inte konverteras till det mycket snävare cmyk. För att klassas som Fine Art Print skall utskriften också göras på ett syrafritt Fine Art-material av bomull och/eller a-cellulosa. Dessa print har en hållbarhet på minst 100 år.