Trädgårdsgatan 7,  541 30  SKÖVDE
Tel. 0500-48 26 86
E-mail: skgv@telia.com

Ingrid Tengelin


Bosatt i Tibro

Hemsida

Ingrid Tengelin Spanarna

Ingrid Tengelin Elefant

 

Grafiken passar mig bra eftersom det är en kombination av skapande och hantverkskunnande. Det är framför allt akvatinttekniken som jag arbetar med men fotopolymer, sockerakvatint, torrnål, kollografi och screena eller en kombination av dessa är också spännande arbetsmetoder.

Varje bild ska liknas vid en berättelse och ska ge betraktaren en känsla av igenkännande. Alla dagar är fyllda av intryck där framför allt människorna ger mig inspiration. Den senaste tiden har jag i mitt skapande utvecklat symboliskt och känslomässigt uttrycksätt där djur har fått ikläda sig mänskliga egenskaper. Bilder av gudar och gudinnor från olika epoker är också ett vanligt motiv.